İlkelerimiz

CS MİRA olarak akaryakıt istasyonlarında SEÇ kurallarını gözeterek talep edilen hizmeti işinde profesyonel ekiplerle icara etmektir.  Ulusal mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket ederek şirket içi belirlenen esaslarla müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmak.

  • İşlerimizi gerekli emniyet tedbirleri alarak yerine getirmek,
  • Çevre kirliliği meydana getirecek durumlardan sakınmak veya en aza indirgemek,
  • Yaptığımız işlerde şekil, görsel ve görünüme önem vererek en güzeli sağlamak
  • Şirketimizde etkin denetleme mekanizması oluşturarak işlerimizde mükemmeli yakalamak,
  • Bilimsel anlamda trendleri takip ederek, gelişen teknolojiyi işlerimize entegre etmek,
  • Müşteri memnuniyetini yüksek seviyede tutmak,
  • Müşterilerimize istedikleri hizmeti dürüst ve şeffaf bir şekilde sunmak,
  • Müşterilerimizle aile samimiyeti olgusunu oluşturmak,
  • Şirketimiz bünyesinde dinamik, çalışkan ve gelişime açık personel ekibi oluşturmak,
  • Bünyemizde bulunan personellerimizin gelişimlerine katkıda bulunarak aynı zamanda sektörde yetiştirici konumda olmak,