Kurumsal İlkelerimiz

Şirketimizde, sizlere gerekli hizmeti yerine getiren çalışma arkadaşlarımız arasında aile bağı oluşturmak hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda ekip ruhunu tam anlamıyla sağlayarak işlerimizde mükemmeli yakalarız. Sektörümüzde uzman kadroyu oluşturarak, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sağlarız. Sektörümüzde açık kalan işleyişlerle ilgili profesyonel çözümler üreterek problemlerin meydana gelmesini önler veya meydana gelen aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaparız.

Müşterilerimiz Hakkında

Müşterilerimizin hizmet talepleri yerine getirilmeden önce alacakları hizmet konusunda akıllarında soru işareti kalmayacak şekilde bilgilendirmek. Müşterilerimizin yaşadığı problemin en kısa sürede çözülmesi adına gerekli çalışmalara başlamak. Müşteri önerilerini dikkate alarak onların tama anlamı ile istedikleri hizmeti sunmayı amaçlarız.  Müşterilerimize kazanç sağlamak için bir araç olarak bakmamakla beraber öncelikli olarak onların memnun kalacağı bir hizmeti sağlamak ve memnun müşteri görüşü dönüşleri ile şirket motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak. Belirli periyotlarla portföyümüzde bulunan ürünler ve verilen hizmetlerimizde ki gelişmeler ve değişimler konusunda müşteri çevremizi bilgilendirerek onlara yardımcı olmak.

Kalite ve Standart Anlayışımız

Şirketimiz belirlenen politikalar çevresinde standartları ve kalite anlayışında bulunduğu seviyenin altına inmeden daima bir üst seviyeyi hedeflemektedir. Hizmetlerimizi şirket içi belirlediğimiz kıstaslar ekseninde sürekli olarak sürdürmekteyiz. Personellerimizden gelen kalite ve standart anlayışımızı yükseltebilecek talep ve telkinleri dikkate alarak hizmet kalitesini yükseltiriz. Sektörümüzü kapsayan ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmelikler kapsamında hizmetlerimizi icra ederek, mevzuatların göstermiş olduğu boşluklarda ise şirketimiz proaktif bir görev üstlenmektedir. Ürün satışlarımızda veya hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız  malzeme, materyal veya ürünlerin tüm kurum ve kişilerce kabul edilir gereçler olmasını tercih ederiz.

İş Güvenliği Anlayışımız

Şirket personelimiz, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ve saha çalışmasında bulunan üçüncül kişilerin güvenliği önceliğimizdir. Personellerimize iş güvenliği ile ilgili gerekli mevzuat ve yönetmeliklerden faydalanarak ve bu hususta yetkin kişiler tarafından gerekli eğitimi sağlarız. Personellerimizin çalışma ortamlarında huzurlu bir şekilde gerekli hizmeti icra edebilmesi adına riskleri belirleyerek ve risk analizini gerçekleştirerek gerekli emniyet tedbirlerini sağlarız. İş sağlığı ve güvenliği hususunda kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi bir politika haline getirmiş bulunmakta olduğumuzu belirtmek isteriz İş sağlığı ile ilgili kendimizi geliştirecek faaliyet ve toplantılar gerçekleştiririz.