Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşterilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti kuruluşumuz tarafından önemli hedef ve gaye olarak belirlenmiştir. Müşterilerimizin, sağlamış olduğumuz hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile yapılan müşteri memnuniyeti çalışmaları incelenerek tespit edilen beklentileri eksiksiz bir şeklide yerine getirmektir.

  • Müşteri şikâyet talep ve memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletebilmesini sağlamak,
  • Şikâyet, talep ve memnuniyetleri objektif, adil ve tarafsız bir biçimde incelenmesini sağlamak
  • Yapılan şikâyet, talep ve memnuniyetler konusunda, talep sahibini şeffaf bir şekilde bilgilendirmek
  • Talepler doğrultusunda memnuniyetsiz durumları bir daha meydana getirmeyecek çözümleri derhal sağlamak